header2

V TÝDNU: Vše dle obvyklého týdenního plánu. 3. úterý v měsíci - Mokřiny.

Při posledním setkání PRF a ERF se ukázalo, že by bylo dobré mít ve farnosti jakousi farní kartotéku s pár osobními údaji farníků, jako je jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo a e-mail. Taková kartotéka je velmi praktickou pomocí pro různé situace života farnosti: usnadňuje komunikaci, blahopřání k narozeninám či významnému výročí ve farním Zpravodaji, případně při Mši apod. Vaše osobní údaje je ovšem možné zpracovat pouze na základě Vámi uděleného souhlasu.

Tyto údaje by byly Správcem zpracovány po dobu 3 let s automatickou prolongací, pokud nebude souhlas odvolán.

Poskytnutí osobních údajů do farní kartotéky by bylo dobrovolné. Sami si můžete zvolit zda vůbec a jaké své údaje byste do farní kartotéky nabídli. Váš souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisem na adresu farnosti. Za nezletilého uděluje souhlas jeho zákonný zástupce.

Po konci Mše si prosím vezměte vytisknuté formuláře souhlasu, abyste se s nimi mohli doma v klidu seznámit. VE SVOBODĚ!

Koncerty v Hranicích. Pozvánka – plakát.

Synodní tým nás povzbuzuje, aby co nejvíce farníků vyplnilo Dotazník pro I. etapu Synody v naší diecézi. Dotazník je ještě dalším nástrojem (kromě synodních skupinek), jak co nejlépe zmapovat současnou realitu života diecéze a farností. Vyplněné dotazníky pomohou v přípravě materiálů pro podzimní plenární setkání delegátů Synody. Zde naleznete link na on-line verzi dotazníku: DOTAZNÍK . Kvůli usnadnění zpracování dotazníků je lepší vyplnit jej v této elektronické verzi.

V záložce „Synoda" na našich farních stránkách je rovněž jeho verze pro tisk. Na vyžádání vám dotazník na faře vytiskneme. Několik vytištěných exemplářů je rovněž na stolku vzadu ve vašem kostele. Neváhejte se na své faráře obrátit s dotazy.

pondělí 
---

úterý
18:00 Mše v Aši a po ní "Setkání nad Biblí" na faře (kromě 3. úterý v měsíci – toto úterý nebude biblická a bude Mše sv. v Mokřinách 18:00)

středa
16:00 - Mše sv. v Domě s pečovatelskou službou v Aši

čtvrtek
9:00 - Mše sv. ("seniorská") v Aši

pátek

16.00 v Aši adorace, 17.00 Mše

sobota
18:00 večerní Mše s nedělní platností v Aši; k tomu 1. sobota v měsíci 9.00 Mše "mariánská"

neděle
9:00 Aš, 11:00 Hranice a 14:30 Házlov

Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben....

    

 

   Příprava na svátosti

 Průběh mše svaté, kolik stojí mše svatá, kdy jít ke svatému přijímání ...

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

pondělí   ----    
úterý   18:00   Aš kostel
středa   16:00   Aš DPS
čtvrtek   9:00   Aš fara
pátek   17:00   Aš kostel
sobota   18:00   Aš fara 
neděle   9:00   Aš kostel
    11:00   Hranice
    14:30   Hazlov

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

administrátor farnosti:

P. Richard Polák
tel. 734 264 664
 
farní vikář (kaplan):
 
P. Timothy Asongu
tel. 739 831 039
 
e-mail: farnostas@gmail.com
  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

 

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800 pro potřebné v naší farnosti

 

  

Dnes 1

Týden 114

Měsíc 717

Celkem 93280