header2

V TÝDNU: Vše dle obvyklého týdenního plánu. V úterý svátek sv. Brigity, patronky Evropy, ve čtvrtek svátek sv. Jakuba, apoštola.

Důležité: otec Richard pokračuje po návratu otce Timothyho v dovolené.

Důležité: V týdnu od 12. -16. srpna budou zrušeny všechny všednodenní Mše. Poutní Mše svatá v Nebesích bude přesunuta ze čtvrtka 15. srpna na sobotu 17. srpna a nahradí večerní Mši svatou v Aši v 18.00!

Důležité: Mše svatá na rozloučenou s otcem Timothym se bude konat v neděli 25. srpna ve 14 hod. v ašském kostele. Toho dne to bude jediná Mše svatá ve farnosti, tzn. zbývající Mše budou zrušeny, abychom se mohli všichni potkat na jednom místě.

Výše uvedené informace jsou předběžným plánem na srpen. Ze závažných důvodů jej lze ještě adaptovat. Pokud nebudou závažné námitky, zůstane to takto.

Pozvánka na koncert v Hranicích: Dnes v neděli 21. 7. od 15 hod. zahraje na varhany hranického evangelického kostela vynikající umělec Jaroslav Tůma. Doporučujeme!!!

pondělí 
---

úterý
18:00 Mše v Aši a po ní "Setkání nad Biblí" na faře (kromě 3. úterý v měsíci – toto úterý nebude biblická a bude Mše sv. v Mokřinách 18:00)

středa
16:00 - Mše sv. v Domě s pečovatelskou službou v Aši

čtvrtek
9:00 - Mše sv. ("seniorská") v Aši

pátek

16.00 v Aši adorace, 17.00 Mše

sobota
18:00 večerní Mše s nedělní platností v Aši; k tomu 1. sobota v měsíci 9.00 Mše "mariánská"

neděle
9:00 Aš, 11:00 Hranice a 14:30 Házlov

Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben....

    

 

   Příprava na svátosti

 Průběh mše svaté, kolik stojí mše svatá, kdy jít ke svatému přijímání ...

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

pondělí   ----    
úterý   18:00   Aš kostel
středa   16:00   Aš DPS
čtvrtek   9:00   Aš fara
pátek   17:00   Aš kostel
sobota   18:00   Aš fara 
neděle   9:00   Aš kostel
    11:00   Hranice
    14:30   Hazlov

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

administrátor farnosti:

P. Richard Polák
tel. 734 264 664
 
farní vikář (kaplan):
 
P. Timothy Asongu
tel. 739 831 039
 
e-mail: farnostas@gmail.com
  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

 

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800 pro potřebné v naší farnosti

 

  

Dnes 5

Týden 129

Měsíc 502

Celkem 94230