header2

fara

postniobnova2023

Snímek obrazovky 2023-02-27 155650

logoPastyr0223.jpg

plakat

pondělí 
---

úterý
18.00 Mše v Aši a po ní "Setkání nad Biblí" na faře (kromě 3. úterý v měsíci – toto úterý nebude biblická a bude Mše sv. v Mokřinách 18/17.00)

středa
9.00 - Mše sv. ("seniorská") v Aši

čtvrtek
náboženství mladší děti (15.30 - 16.15) a starší (18.00 - 19.00); od 19 hod. v Aši Mše sv. ("pro pracující")

pátek
v Aši v 17.00 adorace, 18.00 Mše

sobota
18/17.00 večerní Mše s nedělní platností v Aši; k tomu 1. sobota v měsíci 8.00 Mše "mariánská"

neděle
9.00 Aš, 11.00 Hranice a 14.30 Házlov

FB.pngZaložili jsme novou privátní skupinu na Facebooku, kde budete moci v budoucnu najít různé zajímavosti, informace a fotografie z našich akcí. 

25. 9. začíná výběr kandidátů; 16. 10. hotová kandidátka; 23. 10. volba

Kandidáty je možné navrhovat těmto osobám:

otec Richard
Dominik Roháček
Jan Horáček
Jan Katina
Karel Kunzel

Členové PRF jsou vybíráni a jmenováni (1) z pokřtěných a biřmovaných křesťanů, (2) kterým je v den voleb alespoň 18 let a (3) jsou pravidelnými účastníky slavení nedělní eucharistie v dané farnosti nebo daná farnost je důležitým prostorem k jejich křesťanskému životu a službě.
(ze Směrnice pro službu PRF v Plzeňské diecézi, bod 3.1)

 

 Nové tváře kněží fanosti Aš

 

                     
P. Richard Polák P. Timothy Terna Asongu
administrátor farnosti vikář farnosti

 

 

Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben....

    

 

   Příprava na svátosti

 Průběh mše svaté, kolik stojí mše svatá, kdy jít ke svatému přijímání ...

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

pondělí   ----    
úterý   18:00   Aš fara
středa   9:00   Aš fara
čtvrtek    19:00   Aš fara
pátek   17:00   Aš fara 
sobota   17:00   Aš fara 
neděle   9:00   Aš 
    11:00   Hranice
    14:30   Hazlov

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

farář

P. Richard Polák
tel. 734 264 664
 
kaplan
 
P. Timothy Asongu
tel. 739 831 039
 
e-mail: farnostas@gmail.com
  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

 

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800 pro potřebné v naší farnosti

 

  

Dnes 19

Týden 103

Měsíc 567

Celkem 77627