header2

POZVÁNKA DO KOPANINSKÉHO KOSTELA

Dnes: 24.6. 22 v 16:30

Program:

• Koncert ZUŠ R. Schumanna v Aši

 


• Mše Svatá-Pouť


• Rozloučení s P. Farářem Antonim Wasilem z Asšké farnosti

 


• Občerstvení zajištěno na louce naproti kostelu

 


◦ Pro děti – k vidění živá zvířata – včetně velblouda

 

 

 

 

 

 

 

 

Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben....

    

 

   Příprava na svátosti

 Průběh mše svaté, kolik stojí mše svatá, kdy jít ke svatému přijímání ...

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

                       
úterý         8:00      Mše sv     farni prostory
                       
                       
středa          8:00      Mše sv     farní prostory
           16:30     Výuka náboženství I skupina
     
           17:00      Výuka náboženství II skupina
     
          18:00     Biblická hodina      
                       
pátek         17:00     Adorace nejsv. svátosti     farní prostory
                       
          17:30     Modlitba růžence
    farní prostory
                       
          18:00     Mše sv.     farní prostory
                       
sobota         8:00     Mše sv     farní prostory
                       
                       
                       
Neděle    

 

 
9:00     Mše sv
   

 Aš

kostel

               

   

     
          11:00    

Mše sv

    Hranice kostel
                       
                       
          14.30     Mše sv     Hazlov kostel
                       

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800

          pro potřebne v naší farnosti

  

Dnes 4

Týden 33

Měsíc 172

Celkem 67729