header2

Náš Karel Boromejský z Mokřin, patron nemocných

Drazí bratři a sestry,


blíží se květen – čas, kdy Boží lid zvláště silně projevuje lásku a úctu Panně Marii. V tomto měsíci

Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben....

       Okénko k prvnímu svatému přijímání

 Průběh mše svaté, kolik stojí mše svatá, kdy jít ke svatému přijímání ...

Existují nějaké pokyny k přijímání na ruku? Myslím tím způsob, jakým způsobem vložit eucharistii do úst. Dlouhou dobu přijímám přímo z dlaně (neberu hostii do ruky)a dnes jsem při přijímání dostala vynadáno, že se to tak nedělá :-)Děkuji za odpověď.

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

 

"Znovu chci zopakovat, že slova našeho Pána Ježíše Krista „Nebojte se, já jsem přemohl svět" jsou právě v těchto dnech velmi aktuální. Buďme lidmi naděje, která nebude jen nadějí naší, ale bude pomocí i pro druhé."

biskup Tomáš

Pondělí 25.5          
Úterý 26.5   8:00 kostel Aš   Mše sv  
Středa 27.5    18:00  kostel Aš   Mše sv 25 výročí kněžského svěcení P.Antoni Wasil
Čtvrtek 28.5        
Pátek 29.5   17:30 kostel Aš Adorace
       18:00 kostel Aš   Mše sv
 
Sobota 30.5   8:00 kostel Aš   Mše sv  
      17:00 kostel Mše sv Vigilie Seslání Ducha Svatého
           
Neděle 31.5    9:00 kostel Aš   Mše sv Seslání Ducha Svatého
           
Neděle 31.5   11:00 kostel Hranice Mše sv Pouť
           
Neděla 31.5   14:30 kostel Hazlov Mše sv Seslání Ducha Svatého

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  

Dnes 13

Týden 29

Měsíc 29

Celkem 44901