header2

1270

První ašský kostel byl postaven na místě bývalého evangelického kostela. Byl dřevěný a zasvěcený sv. Ludvíku, francouzskému králi.

 

1290

Kostel povýšen na farní. Ašsko podléhá pravomoci řezenského biskupa.

 

1549

Evangelíci přebírají farní kostel sv. Ludvíka. Koncem 16. stol. je Ašsko krajem evangelickým.

1709

Hraběnka Emilie Zedwitzová nechává na dvoře svého zámku (dnešní muzeum) postavit kapli pro katolické bohoslužby. To je počátek katol. náboženského života na Ašsku po reformaci
 

1720

Vzrůstá počet katolíků v Aši na 50 osob – zaměstnanci zámku, vojíni, finanční stráž.

 

1780

Císařovna Marie Terezie dává postavit menší katolický kostel. Latinský nápis nad vchodem oznamuje: „Na rozkaz císaře Josefa II. a císařovny Marie Terezie byl tento kostel postaven ke cti sv. biskupa Mikuláše pro katolické bohoslužby léta Páně 1780“. Dnes je tato pamětní deska zazděna v chrámové lodi.

 

1808

Ašsko přechází pod pravomoc pražského arcibiskupa.

 

1867

Kostel je zbořen a o něco severněji postaven nynější děkanský kostel sv. Mikuláše.

 

1872

Dne 24. září je kostel posvěcen pražským arcibiskupem, kardinálem Schwarzenbergem. Délka 42 m, šířka 13 m, výška 13,5 m. Věž měří 48 m.

 

1922

Jsou posvěceny čtyři zvony.

 

1946

Dne 9. července převzal duchovní správu v Aši první český kněz.


V naší farnosti působili tito kněží:

 

od 1.8.2022 P. Richard Polák
od r. 2013 P. Antonín Wasil
od r. 2011 P. Janusz Romaňski
od r. 2009 P. Robert Bergman
od r. 2003 P. Vojslav Pavel Baxant
od r. 1994 P. František Klika
od r. 1984 P. Pavel Žák
od r. 1957 P. Hroznata Fr. Geršl
 

sloučené farnosti:

 

K římskokatolické farnosti patří sloučené farnosti Aš, Dolní Paseky, Doubrava u Aše, Hazlov, Horní Paseky, Hranice u Aše, Kopaniny, Krásná, Lipná u Hazlova, Mokřiny, Nebesa, Nový Žďár, Otov u Hazlova, Pastviny u Studánky, Podhradí u Aše, Polná u Hazlova, Skalka u Hazlova, Šťítary u Krásné, Táborská, Trojmezí, Újezd u Krásné, Vernéřov u Aše, Výhledy.