header2

Církev je správkyní Božích svátostí. Nejinak je tomu i zde, v ašské farnosti. Nicméně pro udílení některých svátostí je nutné splnit některé podmínky. Co udělat při zájmu o některou svátost?

Svátost křtu dítěte
Pokud jsou rodiče (nebo alespoň jeden z nich) praktikující katoličtí křesťané, stačí pouze vyplnění žádosti o křest dítěte a domluva s knězem, protože křesťané ví, jakou na sebe berou křtem vlastního dítěte zodpovědnost. Pokud rodiče svou víru nepraktikují, je potřeba aby prošli určitou přípravou. Při křtu se totiž zavazují k tomu, že budou své dítě učit milovat Boha a aby tento závazek nebyl pouhou formalitou musí mít o naší víře alespoň některé základní vědomosti. Probíhá nejméně 6 setkání, při kterých se mluví o víře a o křesťanské etice. Není to "obracení rodičů", ale "poučení rodičů". Je vhodné nejprve absolvovat přípravu a teprve potom domlouvat termín křtu. Pro křest je potřeba zajistit křestní svíčku a křestní roušku. Ty se dají sehnat například zde nebo zde.

Svátost křtu dospělého
Církev křtí dospělé lidi, kteří poznali a uvěřili v Ježíše Krista každý rok o velikonocích. Pro plné prožití svátosti křtu je nutné, aby žadatel o křest (katechumen), prošel přípravou - jak vzdělávací, tak duchovní. Tato příprava trvá přibližně tři čtvrtě roku - není to dlouhá doba, vezmeme-li v potaz že člověk musí do víry správně a důkladně vrůst. Velmi rád Vám bližší informace podá kněz farnosti.

Svátost smíření (svatá zpověď)
Svátost smíření je Boží nabídka odpuštění zla, které člověk do svého života přinesl svými hříchy. V naší farnosti je možnost přijmout svátost smíření: V Aši vždy půl hodiny před každou mší sv. ve zpovědní místnosti a v Hranicích a v Hazlově buď před mší sv. nebo bezprostředně po ní. Samozřejmě je možné se kdykoliv na zpovědním rozhovoru domluvit s knězem individuálně - zvláště pokud by to vyžadovalo třeba více času. Případné inspirace ke slavení svátosti smíření můžete nalézt na těchto stránkách

První svaté přijímání
K prvnímu svatému přijímání mohou přistoupit výhradně děti, které se vzdělávají ve věcech víry (chodí na výuku náboženství), jsou na přijímání Eucharistie připraveni a dosáhli zralosti rozlišení obyčejného pokrmu od Eucharistie. První svaté přijímání bývá udělováno podle tradice okolo svátku Těla a Krve Páně (červen).

Svátost manželství
Pro uzavření svátosti manželství je nutné splnit celou řadu podmínek, které není možné zde zjednodušeně vypsat. Vždy je potřeba alespoň pět měsíců před plánovaným sňatkem navštívit kněze, sepsat snubní protokol a domluvit se na přípravách.

Svátost pomazání nemocných
Pokud je někdo nemocný nebo stojí před nějakou závažným lékařským výkonem, je vhodné přijmout svátost nemocných, ve které Bůh může člověka posilovat a doprovázet. Pravidelně se uděluje svátost nemocných při příležitosti světového dne nemocných (únor) v našich kostelích. Individuálně je možné přijmout svátost nemocných kdykoliv. V případě nutnosti volejte IHNED kněze (viz kontakty). Nevyplácí se čekat a odpírat sobě nebo nemocnému Boží pomoc a posilu - vhodnější čas nebo doba také nemusí přijít...

Pohřeb
Doprovodit zesnulého na jeho cestě za Bohem je skutkem křesťanského milosrdenství. V případě potřeby se obraťte na kněze a domluvte vhodný termín dříve, než bude vytisknuté parte.