header2

POUŽÍVEJTE NÁŠ TALENT (MAT. 25:14-30). 33. TÝDEN. 19.11.2023.


Toto podobenství bychom mohli snadno číst jako příběh o sluhovi, který pohřbil své nadání a byl potrestán. Mohli bychom to mylně považovat za varování – jako by Bůh říkal: „To se stane, když nesplníte očekávání." Ale jaké ubohé lidské pojetí bychom měli o Bohu! První dva služebníci se svými talenty dělali, co mohli, a tak sdíleli radost svého pána. Nezapomínejme, že skutečně můžeme učinit Boha šťastným! Bůh není jako soudce, který rozhodne, že je někdo vinen, ale jako otec nebo přítel, kterého upřímně těší, když uspějeme! Bůh říká: „Ty jsi můj služebník, vyvolil jsem si tě, neodmítl jsem tě. Neboj se, jsem s tebou; nebuď úzkostlivý, já jsem tvůj Bůh. Posílím tě, pomůžu ti, podepřu tě svou vítěznou pravicí (Izajáš 41:9-10). Sluha, který skrýval své talenty, měl strach – bál se je investovat, bál se selhání, a nakonec se bál samotného Boha. Ve svém strachu zapomněl hledat pomoc na jediném místě, kde ji mohl najít: v modlitbě k Bohu. Jak často si děláme starosti! Jaký je váš protijed na obavy? Rozptýlení? Nakupování? Sklenice vína? Nebo trávíte nějaký čas čtením a modlitbou s Písmem? Jak řekl žalmista: „Ó Nejvyšší, když se bojím, v tebe vkládám svou důvěru" (Žalm 53:3-4). Sluhovi, který dostal deset talentů, byl dán i talent, který byl skrytý. Když „máme, bude dáno více" a můžeme zbohatnout. Ježíš zjevuje ne dočasnou pravdu, ale duchovní. Všemohoucí Bůh se nikdy neunaví zasypáváním milostí těm, kdo je vděčně přijímají a sdílejí ovoce s ostatními. Skutečně můžeme být stále bohatší v milosti, protože Bůh je tak velmi štědrý. Všechno, co zažíváme, je příležitostí k růstu v milosti a ve svatosti. Každý okamžik je „talent". Nepromarněme svou příležitost milovat Boha stále více, a tak vstupovat do jeho radosti. MODLEME SE: Pane, ukaž mi svou milující tvář. Často tě vidím jako toho, kdo rozdává úkoly, někoho, koho potřebuji uspokojit, spíše než otce, kterého toužím potěšit. Miluji tě a chci tě milovat víc. Pomoz mi, abych Tě dnes důkladněji následoval. AMEN!!!

pondělí   ----    
úterý   18:00   Aš fara
středa   9:00   Aš fara
čtvrtek    17:00   Aš fara
pátek   17:00   Aš fara
sobota   17:00   Aš fara 
neděle   9:00   Aš kostel
    11:00   Hranice
    14:30   Hazlov

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

pastorační koordinátor:

Dominik Roháček
tel. 734 264 664
 
farní vikář (kaplan):
 
P. Timothy Asongu
tel. 739 831 039
 
e-mail: farnostas@gmail.com
  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

 

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800 pro potřebné v naší farnosti

 

  

Dnes 22

Týden 153

Měsíc 306

Celkem 85641