header2

Obvyklosti tento týden: v úterý po Mši sv. v 18 hodin setkání nad Biblí (od asi 18.45); čtvrtek od 19 hodin Mše pro pracující.

Křížová cesta v Aši každý postní pátek: v kapli od 17.00, po ní Mše sv. od asi 17.45.

DŮLEŽITÉ: POZVÁNKA NA DUCHOVNÍ OBNOVU. Příští sobotu 11. března se na naší faře uskuteční tradiční POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA. TÉMA OBNOVY JE: VE ŠKOLE KRISTOVÝCH UTRPENÍ. Začátek v 8.30. Předpokládaný konec v 11.30. Srdečně vás zveme do sálu na faře.