header2
  • Mikulášské spolčo. Mikulášský program v sobotu 10. 12. od 14.00 na Geiplovce v tělocvičně. Bližší informace a nahlášení počtu dětí u Veroniky Dohnalové (tel. 733 741 072).

  • Příští neděli poutní Mše sv. v Aši: změna hodiny! Mše bude v 10.00 a po ní bude následovat v teple na faře malá duchovní obnova s Kateřinou Lachmannovou, která přijede z Prahy. Bude jedna promluva, začátek po 11. hod.

  • Je možné přinést na faru malé poutní občerstvení. Ten den budou na faře v rámci adventní obnovy ke koupi zajímavé knihy. Vzít si s sebou peníze..

  • Kvůli pouti v Aši se nebude konat Mše sv. v Hranicích. Zveme tamní věřící do Aše. Hazlov se koná.