header2
  • Začala výuka náboženství. Každý čtvrtek: mladší děti do 11 let 15.30 – 16.15, starší 18.00 – 19.00.
  • Ve středu proběhne tradiční putování na sv. Václava pro děti s rodiči z Kopanin do Podhradí. Sraz ve 13 hod.
  • Toho dne bude Mše sv. ze Slavnosti sv. Václava v Aši v 10.00.
  • Nový pořad Bohoslužeb a aktivit platný od 25. 9. 2022.
  • Plánovaná volba do Pastorační rady farnosti (PRF).