header2
  • Začala výuka náboženství. Každý čtvrtek: mladší děti do 11 let 15.30 – 16.15, starší 18.00 – 19.00.
  • V úterý se rozloučíme s panem Gerhardem Uhlem. V 11 hod. rozloučení ve hřbitovní kapli, večer v 18 hod. zádušní Mše sv. v ašském kostele. Odpočinutí věčné dej mu, o Pane,...
  • Už příští sobotu 24. září oslavíme 150. výročí posvěcení našeho farního kostela sv. Mikuláše. V 10 hodin oslavy zahájíme Mší sv., kterou bude celebrovat otec biskup Tomáš Holub, a v 15 hodin se bude v kostele konat koncert sborů pod vedením Alexandry Benešové s účastí Pavla Helana. Všichni jste srdečně zváni.
  • Blíží se tradiční putování na sv. Václava 28. 9. z Kopanin do Podhradí pro děti s rodiči. Sraz ve 13 hod.
  • Milostivé léto 2 v Plzeňské diecézi.
  • Přečíst Prohlášení ČBK k podzimním volbám.