header2

Náš kostel Povýšení svatého kříže v Hazlově 14.10.

 


 

Modlitba:

Bože, tys chtěl, aby všichni lidé byli spaseni křížem tvého Syna; dej, ať pochopíme, že jeho smrt na kříži je vítězstvím nad smrtí, a doveď i nás do slávy vzkříšení. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

úterý 21.9.2021     8:00     Mše sv      Aš kostel
                     
                     
Středa 22.9.2021      8:00      Mše sv     Aš kostel
        16:00      Biblická hodina     farní prostory
                     
                     
Pátek 24.9.2021     17:00     Adorace nejsv. svátosti     kostel
                     
        17:30     Mše sv
    Aš kostel
                     
        18:15     Modlitba růžence     Aš kostel
                     
                     
 Sobota 25.9.2021
    8:00     Mše sv      
                     
                     
Neděle 26.9.2021

 

  9:00     Mše sv
     Aš kostel
             

   

     
        11:00    

Mše sv

    Hranice kostel
                     
        14:30    

Mše sv

    Hazlov kostel

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800

          pro potřebne v naší farnosti

  

Dnes 20

Týden 169

Měsíc 682

Celkem 57845