header2

Skukty tělesného milosrdenství

1. Sytit hladové
2. Dávat pít žíznivým
3. Oblékat nahé
4. Ujímat se lidí bez domova
5. Navštěvovat nemocné
6. Navštěvovat vězněné
7. Pohřbívat zemřelé

 

Skutky duchovního milosrdenství

1. Radit pochybujícím
2. Poučovat neznalé
3. Napomínat hříšníky
4. Těšit zarmoucené
5. Odpouštět urážky
6. Trpělivě snášet obtížné lidi
7. Modlit se za živé i zemřelé

úterý 21.9.2021     8:00     Mše sv      Aš kostel
                     
                     
Středa 22.9.2021      8:00      Mše sv     Aš kostel
        16:00      Biblická hodina     farní prostory
                     
                     
Pátek 24.9.2021     17:00     Adorace nejsv. svátosti     kostel
                     
        17:30     Mše sv
    Aš kostel
                     
        18:15     Modlitba růžence     Aš kostel
                     
                     
 Sobota 25.9.2021
    8:00     Mše sv      
                     
                     
Neděle 26.9.2021

 

  9:00     Mše sv
     Aš kostel
             

   

     
        11:00    

Mše sv

    Hranice kostel
                     
        14:30    

Mše sv

    Hazlov kostel

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800

          pro potřebne v naší farnosti

  

Dnes 19

Týden 168

Měsíc 681

Celkem 57844