header2

Náš Karel Boromejský z Mokřin, patron nemocných

Skukty tělesného milosrdenství

1. Sytit hladové
2. Dávat pít žíznivým
3. Oblékat nahé
4. Ujímat se lidí bez domova
5. Navštěvovat nemocné
6. Navštěvovat vězněné
7. Pohřbívat zemřelé

 

Skutky duchovního milosrdenství

1. Radit pochybujícím
2. Poučovat neznalé
3. Napomínat hříšníky
4. Těšit zarmoucené
5. Odpouštět urážky
6. Trpělivě snášet obtížné lidi
7. Modlit se za živé i zemřelé

úterý 4.5.2021     8:00     Mše sv     Aš kostel
                     
Středa 5.5.2021 Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů   8:00     Mše sv     Aš kostel
                 
Pátek 7.5.2021     17:00     Adorace nejsv. svátosti     Aš kostel
        18:00     Mše sv     Aš kostel
                     
 Sobota 8.5.2021
 Panny Marie, Prostřednice všech milostí
  8:00     Mše sv     Aš kostel
                     
                     
Neděle 9.5.2021

6 Neděle Velikonoční

   9:00     Mše sv
     Aš kostel
             

   

     
        11:00     Mše sv
     Aš kostel
                     
        14:30     Mše sv
     Hazlov kostel

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800

          pro potřebne v naší farnosti

  

Dnes 5

Týden 131

Měsíc 195

Celkem 53531