header2

Náš Karel Boromejský z Mokřin, patron nemocných

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
(modlí se na obyčejném růženci)

Na začátku:

Otce náš...

Zdrávas Maria...

Věřím v Boha...

Na zrnkách Otce náše:

Věcný Otce, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství
Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista,
na smír za hříchy naše i celého světa!

Na zrnkách Zdrávasu:

Pro Jeho bolestné utrpení
bud milosrdný k nám i k celému světu!

Na zakončení (třikrát):

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný,
smiluj se nad námi a nad celým světem!

úterý 4.5.2021     8:00     Mše sv     Aš kostel
                     
Středa 5.5.2021 Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů   8:00     Mše sv     Aš kostel
                 
Pátek 7.5.2021     17:00     Adorace nejsv. svátosti     Aš kostel
        18:00     Mše sv     Aš kostel
                     
 Sobota 8.5.2021
 Panny Marie, Prostřednice všech milostí
  8:00     Mše sv     Aš kostel
                     
                     
Neděle 9.5.2021

6 Neděle Velikonoční

   9:00     Mše sv
     Aš kostel
             

   

     
        11:00     Mše sv
     Aš kostel
                     
        14:30     Mše sv
     Hazlov kostel

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800

          pro potřebne v naší farnosti

  

Dnes 5

Týden 131

Měsíc 195

Celkem 53531