header2

Náš Karel Boromejský z Mokřin, patron nemocných

Pravidla pro účast na bohoslužbách

Budeme slavit bohoslužby podle aktuálních pravidel týkajících se počtu osob na bohoslužbách:

3. stupeň - 30% míst v kostele,

4. stupeň - 20%, míst v kostele

5. stupeň- 10%, míst v kostele

 

  •  každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa:  respirátor FFP2), který brání šíření kapének

 

  • účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel,

 

 

  • před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,

 

 

  • nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.

 

 

 

 

 

                     
 Sobota 17.4.2021
    18:00     Mše sv     Aš kostel
                     
                     
Neděle 11.4.2021

2 Neděle Velikonoční

Svátek Božího Milosrdenství

   9:00     Mše sv
     Aš kostel
             

   

     
        10:00    

Mše sv

     Aš kostel
                     
        11:00     Mše sv
     Aš kostel
                     
        14:30     Mše sv
     Hazlov kostel

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800

          pro potřebne v naší farnosti

  

Dnes 13

Týden 35

Měsíc 563

Celkem 53002