header2

Náš Karel Boromejský z Mokřin, patron nemocných

Vzhledem k nastalé situaci v České republice se v naší farnosti nebudou konat veřejné bohoslužby, a to do 31. 10. 2020.


Nedělní bohoslužby budou přenášeny online na farním webu vždy

od 9:00 hodin.


Duchovní rozhovory a svátosti smíření lze uskutečnit po telefonické domluvě s panem farářem. (tel: 734435280)


Ve společné večerní modlitbě pokračujme každý den od 20. 00 hodin a modleme se za zdraví v čase epidemie.

 

 

 

Společná modlitba národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

 

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

 

jako lékaře našich duší a těl.

 

Shlédni na své děti,

 

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

 

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

 

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

 

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

 

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

 

věčný život mrtvým.

 

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

 

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

 

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

Pondělí 12.10          
Úterý 13.10        
Středa 14.10        
Čtvrtek 15.10        
Pátek 16.10        
Sobota 17.10      

 

           
Neděle 18.10  29. neděle v mezidobí  9:00 kostel   Aš      Mše sv online

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  

Dnes 5

Týden 29

Měsíc 562

Celkem 47662