header2

Náš Karel Boromejský z Mokřin, patron nemocných

Narodil se 2. 10. 1538
Úmrtí:1584
Postavení:biskup


Patron:boromejek, biskupů, duchovních rádců, katechetů, nemocných;

V roce 1576 v Miláně propukla obrovská nemoc.
Stala se největší zatěžkávací zkouškou Karlových organizačních schopností, morální síly a víry. Karel zavedl přísný hygienický režim, zahrnující dezinfekci, izolaci nakažených osob, provizorní stavby špitálů. Pravidelně navštěvoval špitály a novými předpisy přikazoval kněžím, aby kdykoliv sloužili nemocným a zaopatřovali umírající. Karel sám se choval příkladně, nemocným obstarával ošacení, léky i potraviny.

MODLITBA na přímluvu sv. Karla Boromejského

Bože, Tys naplňoval svatého biskupa Karla bohatstvím své milosti;

na jeho přímluvu shlédni na svou církev a neustále ji vnitřně obnovuj,

aby byla živým obrazem Krista a ukazovala světu cestu ke spáse.

Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen

Od nakažlivých nemocí – vysvoboď nas Pane

Abys zjednal nemocným potřebné ošetření – prosíme Tě vyslyš nás

Abys udělil nemocným milost svátostí – prosíme Tě vyslyš nás

Abys žehnal snahám lékářů – prosíme Tě vyslyš nás

Pondělí     11.01.2021                        
                             
Úterý     12.01.2021          8:00     Mše sv       
                             
Středa     13.01.2021         8:00     Mše sv       
                             
Čtvrtek     14.01.2021          17:30    

Mše sv

    Aš kostel
                             
                             
Pátek     15.01.2021          16:00    

Adoráce

    Aš kostel
                             
                16:30    

Růženec

    Aš kostel
                             
                17:00    

Mše sv

    Aš kostel
                             
                             
 Sobota     16.01.2021
        17:00     Mše sv     Aš kostel
                             
                             
Neděle     17.01.2021          9:00     Mše sv
     Aš kostel
                     

   

     
                10:00    

Mše sv

     Aš kostel
                             
                11:00     Mše sv
     Aš kostel
                             
                14:30     Mše sv
     Hazlov kostel

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800

          pro potřebne v naší farnosti

  

Dnes 16

Týden 114

Měsíc 538

Celkem 50773