header2

Náš Karel Boromejský z Mokřin, patron nemocných

 

Narodil se 2. 10. 1538
Úmrtí:1584
Postavení:biskup


Patron:boromejek, biskupů, duchovních rádců, katechetů, nemocných;

V roce 1576 v Miláně propukla obrovská nemoc.
Stala se největší zatěžkávací zkouškou Karlových organizačních schopností, morální síly a víry. Karel zavedl přísný hygienický režim, zahrnující dezinfekci, izolaci nakažených osob, provizorní stavby špitálů. Pravidelně navštěvoval špitály a novými předpisy přikazoval kněžím, aby kdykoliv sloužili nemocným a zaopatřovali umírající. Karel sám se choval příkladně, nemocným obstarával ošacení, léky i potraviny.

MODLITBA na přímluvu sv. Karla Boromejského

Bože, Tys naplňoval svatého biskupa Karla bohatstvím své milosti;

na jeho přímluvu shlédni na svou církev a neustále ji vnitřně obnovuj,

aby byla živým obrazem Krista a ukazovala světu cestu ke spáse.

Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen

Od nakažlivých nemocí – vysvoboď nas Pane

Abys zjednal nemocným potřebné ošetření – prosíme Tě vyslyš nás

Abys udělil nemocným milost svátostí – prosíme Tě vyslyš nás

Abys žehnal snahám lékářů – prosíme Tě vyslyš nás

Pondělí 6.7          
Úterý 7.7   8:00 kostel  Aš     Mše sv  
Středa 8.7    8:00 kostel Aš     Mše sv  
Čtvrtek 9.7        
Pátek 10.7   17:00 kostel   Adorace
Svátek sv. Benedikta
      17:30 Kostel Modl. růžence  
       18:00 kostel Aš   Mše sv
 
Sobota 11.7   8:00 kostel  Aš      Mše sv  
           
Neděle 12.7    9:00 kostel   Aš      Mše sv  
           
Neděle 12.7    11:00 Kostel Hranice Mše sv  
           
Neděle 12.7   14:30 kostel Hazlov Mše sv  

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  

Dnes 12

Týden 91

Měsíc 182

Celkem 45573