header2

Náš Karel Boromejský z Mokřin, patron nemocných

 

Narodil se 2. 10. 1538
Úmrtí:1584
Postavení:biskup


Patron:boromejek, biskupů, duchovních rádců, katechetů, nemocných;

V roce 1576 v Miláně propukla obrovská nemoc.
Stala se největší zatěžkávací zkouškou Karlových organizačních schopností, morální síly a víry. Karel zavedl přísný hygienický režim, zahrnující dezinfekci, izolaci nakažených osob, provizorní stavby špitálů. Pravidelně navštěvoval špitály a novými předpisy přikazoval kněžím, aby kdykoliv sloužili nemocným a zaopatřovali umírající. Karel sám se choval příkladně, nemocným obstarával ošacení, léky i potraviny.

MODLITBA na přímluvu sv. Karla Boromejského

Bože, Tys naplňoval svatého biskupa Karla bohatstvím své milosti;

na jeho přímluvu shlédni na svou církev a neustále ji vnitřně obnovuj,

aby byla živým obrazem Krista a ukazovala světu cestu ke spáse.

Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen

Od nakažlivých nemocí – vysvoboď nas Pane

Abys zjednal nemocným potřebné ošetření – prosíme Tě vyslyš nás

Abys udělil nemocným milost svátostí – prosíme Tě vyslyš nás

Abys žehnal snahám lékářů – prosíme Tě vyslyš nás

Pondělí 25.5          
Úterý 26.5   8:00 kostel Aš   Mše sv  
Středa 27.5    18:00  kostel Aš   Mše sv 25 výročí kněžského svěcení P.Antoni Wasil
Čtvrtek 28.5        
Pátek 29.5   17:30 kostel Aš Adorace
       18:00 kostel Aš   Mše sv
 
Sobota 30.5   8:00 kostel Aš   Mše sv  
      17:00 kostel Mše sv Vigilie Seslání Ducha Svatého
           
Neděle 31.5    9:00 kostel Aš   Mše sv Seslání Ducha Svatého
           
Neděle 31.5   11:00 kostel Hranice Mše sv Pouť
           
Neděla 31.5   14:30 kostel Hazlov Mše sv Seslání Ducha Svatého

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  

Dnes 14

Týden 30

Měsíc 30

Celkem 44902