Vytisknout
Kategorie: Uncategorised
Zobrazeno: 456
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnoceni 0.00 (0 Hlasu)

Náš Karel Boromejský z Mokřin Narodil se 2. 10. 1538 Úmrtí:1584 Postavení:biskup Patron:boromejek, biskupů, duchovních rádců, katechetů, nemocných; V roce 1576 v Miláně propukla obrovská nemoc. Stala se největší zatěžkávací zkouškou Karlových organizačních schopností, morální síly a víry. Karel zavedl přísný hygienický režim, zahrnující dezinfekci, izolaci nakažených osob, provizorní stavby špitálů. Pravidelně navštěvoval špitály a novými předpisy přikazoval kněžím, aby kdykoliv sloužili nemocným a zaopatřovali umírající. Karel sám se choval příkladně, nemocným obstarával ošacení, léky i potraviny. MODLITBA na přímluvu sv. Karla Boromejského Bože, Tys naplňoval svatého biskupa Karla bohatstvím své milosti; na jeho přímluvu shlédni na svou církev a neustále ji vnitřně obnovuj, aby byla živým obrazem Krista a ukazovala světu cestu ke spáse. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen Od nakažlivých nemocí – vysvoboď nas Pane Abys zjednal nemocným potřebné ošetření – prosíme Tě vyslyš nás Abys udělil nemocným milost svátostí – prosíme Tě vyslyš nás Abys žehnal snahám lékářů – prosíme Tě vyslyš nás