header2

1advent Custom

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž "papírové masky"

Každé dítě, které přijde na besídku si vyrobí papírovou masku. K výrobě použijte čtvrtku A4 a zdobení již necháme na každém z vás. Maska bude použita i v dalším programu během besídky, proto ji opatřete gumičkou, aby dítě mohlo masku během večera nosit. Pro inspiraci můžete použít například tyto tvary masek:

maska1maska2maska3maska4

Hodnocení výrobků a vyhlášení vítězů proběhne na Mikulášské besídce 3.12. Nezapomeňte masku podepsat a uvést věk dítěte.

V sobotu 3.12. se uskuteční Mikulášská besídka naší farnosti v sále restaurace Sokolovna v Krásné u Aše. Začátek bude v 15:00.
Můžete se těšit na soutěže pro děti, divadlo, tombolu...

  • Protože se jedná o Mikulášskou besídku, nebude chybět samozřejmě ani Mikuláš. Rodiče proto připraví pro své děti balíček, který Mikuláš dětem předá. Balíčky podepište a přineste sebou. Cena za balíček by měla být kolem 100 - 150 Kč, aby děti dostaly zhruba stejně bohatou nadílku.
  • Vstupenky pro dospělého stojí 100 Kč, pro dítě (do 18-ti let) 20 Kč a jsou k dostání u paní Křenkové.
  • Pokud někdo můžete upéct buchty, koláče nebo cukroví, které se rozdělí na stoly, budeme rádi. Papírové tácky zajistíme.
  • Součástí večera bude také vyhlášení vítězů výtvarné soutěže. Tentokrát budou děti vyrábět papírové masky. Nezapomeňte přinést podepsaný výrobek s uvedeným věkem dítěte na besídku. Masky budou také součástí dalšího programu.

 

Svatý rok milosrdenství se má stát velkou příležitostí k setkání každého člověka s Božím milosrdenstvím, „živou zkušeností s blízkostí Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně vnímat, a aby se tak posilovala víra každého věřícího a on aby o tom dokázal ještě účinněji vydávat svědectví." (Dopis papeže Františka předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci arcibiskupu Rino Fisichellovi)

ODPUSTKY VÁZANÉ NA SVATÉ BRÁNY

Svatý rok milosrdenství je velkou příležitostí k získávání odpustků pro sebe nebo pro duše zemřelých. Papež František uvádí běžné podmínky pro získání odpustků, které známe např. z modliteb za zemřelé, ale připojuje ještě další dvě podmínky.

Pondělí - -
Úterý 17:00
Středa 08:00
Čtvrtek 15:30 Hazlov
Pátek 17:00
Sobota 8:00
Neděle 09:00
  - -
  14:30 Hazlov

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antonín Wasil
telefon:+420 734 435 280
e-mail: farnostas@gmail.com

číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  

Dnes 12

Týden 89

Měsíc 47

Celkem 15138