header2

kaplicka-marie

 

V tomto školním roce je možné přihlásit děti k výuce náboženství. Pro přesné informace se obraťte prosím na duchovního správce farnosti.

Novým generálním vikářem pro Karlovarský kraj byl jmenován P. Jiří Majkov
Plzeňský biskup Tomáš Holub dnes při oslavách dne vzniku plzeňské diecéze v katedrále sv. Bartoloměje oznámil jméno nového generálního vikáře pro Karlovarský kraj: je jím P. Dr. Jiří Majkov, ICD.
Jedná se o zcela novou funkci, která neměla v diecéze dosud žádné obdoby. P. Majkov bude přímým zástupcem biskupa pro západní území diecéze, aby byla i lidem a farnostem vzdálenějším od Plzně věnována dostatečná pozornost.
„Vnímal jsem, že z Plzně do Karlových Varů je daleko, a tak že bych potřeboval někoho, kdo tam žije, kdo tuto oblast zná, kdo ji má rád a kdo zde může reprezentovat diecézi. Myslím si, že Jiří Majkov má v této oblasti dobré kontakty a přátelské vztahy, a to nejen v rámci církve, ale i ve veřejném životě. Je to člověk, který umí tyto dva světy propojovat. Očekávám od něho, že pomůže tomu, aby v Karlovarském kraji byla naše diecéze více přítomna, aby to nebyla jen ‚ta diecéze z Plzně', ale naplno také diecéze celého našeho západního cípu republiky.
Majkov v současnosti působí jako farář v Lokti a zastává funkci soudce na Diecézním soudu v Plzni. Co říká na své jmenování?
„Pověření biskupa Tomáše mne překvapilo a budu se snažit naplnit jeho představu o vytváření vztahu církve a občanské společnosti. Od chvíle, kdy mě otec biskup sdělil tento záměr, jsem v takové neustálé diskusi s naším Pánem. Věřím však, že s pomocí sv. Anežky České, bl. Hroznaty a bezpochyby na prvním místě Panny Marie, se budu snažit tento úkol, tuto službu, s vědomím vlastní nedostatečnosti, naplňovat. A. M. D. G. (Ad maiorem Dei gloriam, tj. k větší slávě Boží)."


P. Dr. Jiří Majkov, ICD: autobiografie
Narodil jsem se 3. 5. 1963 v Dlouhém Poli na Ukrajině, kde v té době žili moji rodiče, mám starší sestru.
Od roku 1965 žila naše rodina v Klokočově a posléze ve Vítkově v opavském okrese, kde jsem absolvoval základní školu a gymnázium. V roce 1981 jsem vstoupil do litoměřického semináře a po dvouleté přestávce základní vojenské služby v letech 1984 – 86 jsem byl v roce 1988 v katedrále sv. Václava v Olomouci vysvěcen biskupem Antonínem Liškou na kněze a nastoupil jako kaplan do Ostravy – Vítkovic.
Již v roce 1982 jsem pod vlivem působení tehdejšího vítkovského faráře P. Františka Pevného vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. V roce 1990 jsem byl povolán do Prahy jako rektor kostela sv. Ignáce. Vyučoval jsem tehdy také na Základní škole sester Voršilek a podílel jsem se na obnovení Arcibiskupského gymnázia. V roce 1992 jsem byl poslán do Bohosudova, kde tehdy P. Josef Cukr SJ obnovoval bývalé jezuitské gymnázium. V roce 1994 jsem vystřídal nemocného P. Miroslava Brtvu SJ v Ostrově jako administrátor farnosti, k níž se časem připojila i farnost Hroznětín.
V r. 2001 jsem byl biskupem Františkem Radkovským ustanoven farářem v Lokti. Během svého působení v této farnosti jsem se snažil pozitivně zapojovat do života ve městě i v regionu. V roce 2006 jsem požádal o přijetí do plzeňské diecéze, v čemž mi biskup František vyhověl. Ve zdejším kraji tedy působím již 23 let.
V letech 1997 – 2004 jsem dálkově studoval církevní právo na Katolické univerzitě v Lublinu, toto studium jsem dovršil doktorátem kanonického práva. Z tohoto titulu jsem působil nejprve na Interdiecézním soudu v Praze a poté až doposud působím také jako soudce na Diecézním soudu v Plzni.

vikar

Kažou středu a sobotu budou mše svaté ve farní kapli. Ostatní dny budou v kostele.

Každou 2. sobotu v měsíci máme v kostele večerní mši svatou pro děti od 18:00

Každé 2. úterý v měsíci je od 18:00 mše svatá v kostele v Mokřinách.  

Pondělí - -
Úterý 18:00 Mokřiny
Středa 08:00
Čtvrtek 15:30 Hazlov
Pátek 18:00
Sobota 18:00
Neděle 08:00
  11:00 Hranice
  14:30 Hazlov

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antonín Wasil
telefon:+420 734 435 280
e-mail: farnostas@gmail.com

číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  

Dnes 2

Týden 98

Měsíc 311

Celkem 25537