header2

Náš Karel Boromejský z Mokřin, patron nemocných


Diecézní pouti (programu v kostele) se – vzhledem k současným epidemiologickým omezením – může zúčastnit pouze 400 poutníků (kněží, jáhni, biskupové, opati, nuncius a asistence se do tohoto počtu nezahrnují – celkově účast i s nimi nepřekročí povolených 500 účastníků).

Mše svatá bude přenášena v přímém přenosu Radiem Proglas.


Program se bude konat pouze v kostele a na nádvoří kláštera (+ WC v budově), ve vnitřních prostorách je třeba mít roušku.

Upravený program:
10.00 Začátek v kostele (moderuje Ivana Čamková)
10.05 katecheze na diecézní motto - P. Jakub Holík
11.00 Modlitba za diecézi - b. Tomáš, P. Jakub, M. Frouzová, s. Edith
12.00 občerstvení (stánky na nádvoří), guláš pro kněze v letním refektáři
13.30 beseda s nunciem - nuncius, b. Tomáš
křížová cesta (v parku) - premonstráti
14.30 slavení eucharistie – b. Tomáš, káže nuncius, na závěr vyhlášení výsledků soutěže Znalec diecéze
15.45 konec pouti

Ostatní části programu uvedené na rozesílaném plakátu, jsou zrušené s výjimkou programu pro mládež, který se koná jako samostatná akce a s jehož účastníky se během pouti nepotkáme (jejich program, slavení eucharistie i občerstvení proběhne v jiných prostorách), nepotřebují tedy vstupenku.
Vstup do kostela bude možný pouze na vstupenky, které se budou distribuovat v rámci vikariátů (viz níže). Pro náhodné poutníky bez vstupenky bude připraveno venkovní ozvučení před kostelem a lavičky k sezení, do kostela nebudou vpuštěni.


Věřící (především ti, kteří do Teplé nepojedou) budou tuto neděli (30. srpna) pozváni, aby ve svých farnostech během následujícího týdne (do neděle 6. září včetně) napsali a do připravených košíčků/krabic odevzdali svoji přímluvu (za sebe, blízké, farnost, diecézi, za nějakou konkrétní situaci, starost). Přímluvy pak budou (přes vikáře) doručeny do Teplé a zástupcem vikariátu přineseny v obětním průvodu při slavení eucharistie, aby tak bylo zdůrazněno spojení s celou diecézí, která se nemůže fyzicky v Teplé sejít. Přímluvy pak zůstanou v tepelském klášteře a bratři premonstráti budou tyto přímluvy zahrnovat do svých modliteb.

 

Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben....

       Okénko k prvnímu svatému přijímání

 Průběh mše svaté, kolik stojí mše svatá, kdy jít ke svatému přijímání ...

Existují nějaké pokyny k přijímání na ruku? Myslím tím způsob, jakým způsobem vložit eucharistii do úst. Dlouhou dobu přijímám přímo z dlaně (neberu hostii do ruky)a dnes jsem při přijímání dostala vynadáno, že se to tak nedělá :-)Děkuji za odpověď.

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

 

"Znovu chci zopakovat, že slova našeho Pána Ježíše Krista „Nebojte se, já jsem přemohl svět" jsou právě v těchto dnech velmi aktuální. Buďme lidmi naděje, která nebude jen nadějí naší, ale bude pomocí i pro druhé."

biskup Tomáš

Pondělí 7.9          
Úterý 8.9   8:00 kostel  Aš     Mše sv  
Středa 9.9    8:00 kostel Aš     Mše sv  
      16:00     Aš      Výuka Náboženství I skupina  
      17:00 Aš Výuka Náboženství II skupina  
      18:00 Biblická hodina  
Čtvrtek 10.9        
Pátek 11.9   17:00 kostel   Adorace
 
      17:30 Kostel Modl. růžence  
       18:00 kostel Aš   Mše sv
 
Sobota 12.9   Pouť v Teplé víz. program

 

           
Neděle 13.9    9:00 kostel   Aš      Mše sv  
           
Neděle 13.9    11:00 kostel Hranice Mše sv  
           
Neděle 13.9   14:30

 

 

 

 

kostel Hazlov 

Pouť Povýšení svatého  kříže 

Mše sv

 

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  

Dnes 9

Týden 96

Měsíc 301

Celkem 46779