header2

Náš Karel Boromejský z Mokřin, patron nemocných

 

Naše společná Mše svatá  ← 9:00 stačí kliknout 

 

------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Dopis plzeňského biskupa Tomáše Holuba k aktuálnímu dění.

 

Sestry a bratři,

v těchto dnech se na nás obrátil pan ministr zdravotnictví s kratičkou, ale o to důležitější výzvou: „prosím, zůstaňte doma."

Osobně jeho prosbu plně podporuji: Je naléhavě třeba vyvarovat se

bell-2545137 640Každý den ve 20:00 hodin uslýšíme zvonění zvonů. Je to výzva ke společné modlitbě. Jak uslyšite zvony, prosím udělejte si pohodlí a prosím věnujte 5 minut (Tomu nahoře), Bohu. Jak umíte, jak jste zvyklí, např.

Vzhledem k nastalé situaci v České republice se v naší farnosti nebudou konat veřejné bohoslužby, a to do 31. 10. 2020.


Nedělní bohoslužby budou přenášeny online na farním webu vždy

od 9:00 hodin.


Duchovní rozhovory a svátosti smíření lze uskutečnit po telefonické domluvě s panem farářem. (tel: 734435280)


Ve společné večerní modlitbě pokračujme každý den od 20. 00 hodin a modleme se za zdraví v čase epidemie.

 

 

 

Společná modlitba národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

 

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

 

jako lékaře našich duší a těl.

 

Shlédni na své děti,

 

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

 

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

 

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

 

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

 

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

 

věčný život mrtvým.

 

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

 

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

 

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 


Maria Virgo, de Rosario

7. října, památka

ŽIVOTOPIS
Slavení této liturgické památky (původně P. Marie Vítězné) ustanovil od roku 1572 papež Pius V. ve výroční den vítězství křesťanů v boji s Turky u Lepanta (na mapě Nafpaktos či Naupactus). Dne 7. 10. 1571 došlo k rozhodující námořní bitvě mezi islámem a křesťanstvím.

Oblíbená modlitba Jana Pavla II.


Papež Jan Pavel II., který byl sám hluboce oddaný Panně Marii, během svého pontifikátu mnohokrát povzbuzoval k modlitbě růžence. V roce 2002 napsal apoštolský dopis věnovaný konkrétně růženci Rosarium Virginis Mariae, ve kterém popsal růženec jako „modlitbu, která ve střízlivosti svých prvků obsahuje hloubku evangelia v celé své šíři a skrze níž věřící přijímají hojnou milost, jako ze samotných rukou Natky Spasitele." Pro papeže Jana Pavla II. byl růženec důležitou modlitbou již od mládí, a právě proto vyhlásil Rok růžence od října 2002 do října 2003 a vyzval věřící, aby „kontemplovali s Marií tvář Kristovu".
Na počátku třetího tisíciletí také zdůraznil „naléhavou potřebu čelit krizi růžence, která může v současném historickém a teologickém kontextu způsobit, že bude nesprávně devalvována, a proto již nebude učena mladší generaci". Znepokojoval ho kritický stav rodiny, která je stále více ohrožovaná rozpadem v ideologických i praktických rovinách, navrhl proto růženec jako „účinnou pomoc v boji proti ničivým následkům této krize, typických pro naši dobu"

Papež Pius XII. prohlásil, že růženec je kompendium (souhrn) celého evangelia.

Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben....

       Okénko k prvnímu svatému přijímání

 Průběh mše svaté, kolik stojí mše svatá, kdy jít ke svatému přijímání ...

Existují nějaké pokyny k přijímání na ruku? Myslím tím způsob, jakým způsobem vložit eucharistii do úst. Dlouhou dobu přijímám přímo z dlaně (neberu hostii do ruky)a dnes jsem při přijímání dostala vynadáno, že se to tak nedělá :-)Děkuji za odpověď.

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

 

"Znovu chci zopakovat, že slova našeho Pána Ježíše Krista „Nebojte se, já jsem přemohl svět" jsou právě v těchto dnech velmi aktuální. Buďme lidmi naděje, která nebude jen nadějí naší, ale bude pomocí i pro druhé."

biskup Tomáš

Pondělí 12.10          
Úterý 13.10        
Středa 14.10        
Čtvrtek 15.10        
Pátek 16.10        
Sobota 17.10      

 

           
Neděle 18.10  29. neděle v mezidobí  9:00 kostel   Aš      Mše sv online

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  

Dnes 5

Týden 29

Měsíc 562

Celkem 47662