header2

Náš Karel Boromejský z Mokřin, patron nemocných

Sv. Benedikt z Nursie

11. července, svátek
Postavení: opat a patron Evropy
Úmrtí: 547
Patron: Evropy; učitelů, horníků, mědirytců a speleologů - průzkumníků jeskyň (od r.1957); studujících, pracovníků v zemědělství, stavebních inženýrů, architektů a umírajících; vzýván proti magii a v pokušeních; při horečce a zánětech, otravách a onemocnění kameny i proti kopřivce; také za pomoc v plnění náboženských povinností
Atributy: benediktin, berle, malý had nebo dráček, havran, chléb, kniha, koule, pohár, rozpuklá mísa, síto, trní

ŽIVOTOPIS
Byl Ital z umbrijských hor. Krátce studoval v Římě, měl v úctě Pannu Marii a s její pomocí si zachoval neporušené srdce. Opustil všechno a odešel do samoty. Lidem, kteří za ním šli, se stal příkladným učitelem. Nejdříve zřizoval malé kláštery a později vystavěl rozsáhlý klášter montekassinský. Stal se zakladatelem západního řeholního hnutí a přispěl k zachování klasické kultury. Jeho radu k vytvoření duchovní rovnováhy člověka připomíná znak kříže, zvedající se nad pluhem. V duchu jeho pravidel byla i modlitba prací a práce modlitbou.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI
OTEC ZÁPADNÍHO MNIŠSTVÍ A PATRON EVROPY

Narodil se kolem roku 480 v Nursii

Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben....

       Okénko k prvnímu svatému přijímání

 Průběh mše svaté, kolik stojí mše svatá, kdy jít ke svatému přijímání ...

Existují nějaké pokyny k přijímání na ruku? Myslím tím způsob, jakým způsobem vložit eucharistii do úst. Dlouhou dobu přijímám přímo z dlaně (neberu hostii do ruky)a dnes jsem při přijímání dostala vynadáno, že se to tak nedělá :-)Děkuji za odpověď.

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

 

"Znovu chci zopakovat, že slova našeho Pána Ježíše Krista „Nebojte se, já jsem přemohl svět" jsou právě v těchto dnech velmi aktuální. Buďme lidmi naděje, která nebude jen nadějí naší, ale bude pomocí i pro druhé."

biskup Tomáš

Pondělí 6.7          
Úterý 7.7   8:00 kostel  Aš     Mše sv  
Středa 8.7    8:00 kostel Aš     Mše sv  
Čtvrtek 9.7        
Pátek 10.7   17:00 kostel   Adorace
Svátek sv. Benedikta
      17:30 Kostel Modl. růžence  
       18:00 kostel Aš   Mše sv
 
Sobota 11.7   8:00 kostel  Aš      Mše sv  
           
Neděle 12.7    9:00 kostel   Aš      Mše sv  
           
Neděle 12.7    11:00 Kostel Hranice Mše sv  
           
Neděle 12.7   14:30 kostel Hazlov Mše sv  

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  

Dnes 11

Týden 90

Měsíc 181

Celkem 45572