header2

chapel-3648739 1280

Přijměte srdečné pozvání na Diecézní pouť, která se bude konat v sobotu 14. září v premonstrátském klášteře v Teplé. Program pro mládež bude začínat 13. září. V sobotu 14. září začne program pouti v 9:45 u kříže před vchodem do kostela. Přednášku přislíbil P. Vojtěch Kodet, O.Carm.

Mše svatá bude začínat v 14.00 hodin, po ní bude následovat společné blahopřání biskupu Františkovi k jeho 80. narozeninám.

Máte-li zájem otce biskupa Františka obdarovat, bude velmi vděčný za finanční dary, neboť se je rozhodl věnovat na podporu služby Charity v naší diecézi. Přispět můžete v hotovosti na místě pouti do označených kasiček DCHP, o dalších možnostech se dočtete ne webu Diecézní charity Plzeň, kde najdete rovněž transparentní dárcovský účet. Finanční dary pak Mons. František Radkovský daruje konkrétní službě v rámci Charity naší diecéze. O výsledku sbírky i o použití těchto darů budete informováni na webu www.dchp.cz začátkem listopadu 2019, zpětnou vazbu uveřejníme také na těchto stránkách.

Z důvodu oprav kostela budou všechny mše svaté v Aši, kromě neděle, na faře.

11. února 2019

„Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte“ (Mt 10,8)

Drazí bratři a sestry!

„Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte“ (Mt 10,8), jsou slova, která pronesl Ježíš, když vysílal apoštoly hlásat evangelium. Chtěl, aby se jeho Království nezištně šířilo díky skutkům lásky.

U příležitosti 27. světového dne nemocných, který se bude 11. února 2019 slavit v indické Kalkatě, připomíná církev, matka všech svých dětí a zvláště nemocných, že skutky nezištného daru, jako například u milosrdného Samaritána, jsou tou nejvěrohodnější cestou evangelizace. Péče o nemocné potřebuje profesionalitu i něhu, bezprostřední a jednoduché nezištné postoje, například pohlazení, jímž dáváme druhému pocítit, že je nám „milý“.

Život je Božím darem, jak připomíná svatý Pavel: „Máš něco, co bys nedostal?“ (1 Kor 4,7). Právě proto, že je darem, nelze ho považovat za pouhé vlastnictví nebo za soukromý majetek. Platí to především o vymoženostech medicíny a biotechniky, jež by mohly člověka dovádět k tomu, aby podlehl pokušení manipulovat se „stromem života“ (srov. Gen 3,24).

poselstvi2019

Video z divadelního představení si můžete stáhnout zde (184 MB) nebo zde v originální kvalitě (4,4 GB).

 

poselstvi Custom

smernice pastorace Custom

smernice ekonomicke Custom

Pondělí - -
Úterý 08:00
Středa 08:00
Čtvrtek 15:30 Hazlov
Pátek 18:00
Sobota 14:00 Teplá
Neděle 09:00
  11:00 Hranice
  14:30 Hazlov

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antonín Wasil
telefon:+420 734 435 280
e-mail: farnostas@gmail.com

číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  

Dnes 3

Týden 47

Měsíc 260

Celkem 38813