header2

DJI 0142

  • Bohoslužby v týdnu budou dle obvyklého pořádku, úterní "setkávání nad Biblí" po večerní Mši sv., začne 10.10.

  • Náboženství pro děti (obě skupiny - mladší i starší) je domluveno na středu v 18:15. Výuka začne 11. 10.

  • V pátek 6.10., je to první pátek v měsíci, nás navštíví P. Petr Bauchner, odslouží Mši svatou a bude také k dispozici ke svátosti smíření.

  • Na Dušičky bude Mše sv. na hřbitově ve čtvrtek 2. 11. v 16:00 (odpadá večerní Mše na faře.)

  • V sobotu 4. Listopadu v 17 hodin bude v Mokřinách pouť ke svatému Karlu Boromejskému.

  • Vše je také ve Zpravodaji, který dnes vychází, máte ho vzadu na stolku.

  • V sobotu 7. Října ve 13:00 jste všichni a hlavně děti, zváni na putování z Podhradí do Kopanin u příležitosti svátku sv. Václava. Bude to odpoledne plné zábavy a soutěží, a bude-li hezké počasí tak i opékání buřtů.

pondělí 
---

úterý
18:00 Mše v Aši a po ní "Setkání nad Biblí" na faře (kromě 3. úterý v měsíci – toto úterý nebude biblická a bude Mše sv. v Mokřinách 18:00)

středa
9:00 - Mše sv. ("seniorská") v Aši
18:15 náboženství pro děti (od října)

čtvrtek
19:00 v Aši Mše sv. ("pro pracující")

pátek
17.00 v Aši adorace v kostele, 18.00 Mše

sobota
18:00 večerní Mše s nedělní platností v Aši; k tomu 1. sobota v měsíci 9.00 Mše "mariánská"

neděle
9:00 Aš, 11:00 Hranice a 14:30 Házlov

Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben....

    

 

   Příprava na svátosti

 Průběh mše svaté, kolik stojí mše svatá, kdy jít ke svatému přijímání ...

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

pondělí   ----    
úterý   18:00   Aš fara
středa   9:00   Aš fara
čtvrtek    19:00   Aš fara
pátek   18:00   Aš fara
sobota   18:00   Aš fara 
neděle   9:00   Aš kostel
    11:00   Hranice
    14:30   Hazlov

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

pastorační koordinátor:

Dominik Roháček
tel. 734 264 664
 
farní vikář (kaplan):
 
P. Timothy Asongu
tel. 739 831 039
 
e-mail: farnostas@gmail.com
  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

 

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800 pro potřebné v naší farnosti

 

  

Dnes 18

Týden 18

Měsíc 46

Celkem 83489