header2

NK2023

pondělí 
---

úterý
18.00 Mše v Aši a po ní "Setkání nad Biblí" na faře (kromě 3. úterý v měsíci – toto úterý nebude biblická a bude Mše sv. v Mokřinách 18/17.00)

středa
9.00 - Mše sv. ("seniorská") v Aši

čtvrtek
náboženství mladší děti (15.30 - 16.15) a starší (18.00 - 19.00); od 19 hod. v Aši Mše sv. ("pro pracující")

pátek
v Aši v 17.00 adorace, 18.00 Mše

sobota
18/17.00 večerní Mše s nedělní platností v Aši; k tomu 1. sobota v měsíci 9.00 Mše "mariánská"

neděle
9.00 Aš, 11.00 Hranice a 14.30 Házlov

Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben....

    

 

   Příprava na svátosti

 Průběh mše svaté, kolik stojí mše svatá, kdy jít ke svatému přijímání ...

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

pondělí   ----    
úterý   18:00   Aš fara
středa   9:00   Aš fara
čtvrtek    19:00   Aš fara
pátek   18:00   Aš fara 
sobota   18:00   Aš fara 
neděle   9:00   Aš 
    11:00   Hranice
    14:30   Hazlov

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

farář

P. Richard Polák
tel. 734 264 664
 
kaplan
 
P. Timothy Asongu
tel. 739 831 039
 
e-mail: farnostas@gmail.com
  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

 

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800 pro potřebné v naší farnosti

 

  

Dnes 1

Týden 77

Měsíc 231

Celkem 80010