header2

Advent-2 Custom

 

Drazí bratři a sestry,

i letos nás Světový den misií shromažďuje okolo osoby Ježíše, „prvního a největšího hlasatele evangelia“ (Pavel VI., apoštol. exhort. Evangelii nuntiandi, 7), který nás neustále posílá, abychom hlásali evangelium lásky Boha Otce v síle Ducha Svatého. Tento den nás vyzývá, abychom znovu uvažovali o misii v srdci křesťanské víry. Církev je totiž svou přirozeností misijní; kdyby tomu tak nebylo, nebyla by již Kristovou církví, ale jedním ze sdružení mezi mnoha jinými, a brzy by došlo k vyprázdnění jejího cíle a k jejímu zmizení. Jsme proto vyzýváni, abychom si kladli některé otázky, jež se týkají samotné naší křesťanské identity a naší zodpovědnosti jako věřících ve světě zmateném tolika iluzemi, zraněném velikými zklamáními a drásaném početnými bratrovražednými válkami, které nespravedlivě postihují hlavně nevinné. Jaký je základ misie? Jaké je srdce misie? Jaké jsou životodárné výrazy misie?

V tomto školním roce je možné přihlásit děti k výuce náboženství. Pro přesné informace se obraťte prosím na duchovního správce farnosti.

Novým generálním vikářem pro Karlovarský kraj byl jmenován P. Jiří Majkov
Plzeňský biskup Tomáš Holub dnes při oslavách dne vzniku plzeňské diecéze v katedrále sv. Bartoloměje oznámil jméno nového generálního vikáře pro Karlovarský kraj: je jím P. Dr. Jiří Majkov, ICD.

Kažou středu a sobotu budou mše svaté ve farní kapli. Ostatní dny budou v kostele.

Každou 2. sobotu v měsíci máme v kostele večerní mši svatou pro děti od 17:00

Každé 2. úterý v měsíci je od 17:00 mše svatá v kostele v Mokřinách.  

Pondělí - -
Úterý 17:00
Středa 08:00
Čtvrtek 15:30 Hazlov
Pátek 08:00
Sobota 17:00
Neděle 08:00
  11:00 Hranice
  14:30 Hazlov

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antonín Wasil
telefon:+420 734 435 280
e-mail: farnostas@gmail.com

číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  

Dnes 23

Týden 23

Měsíc 203

Celkem 26246