header2

 

 

 

Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání

 

Vademecum k synodě o synodalitě

 
 

 

Oficiální příručka k naslouchání a rozlišování v místních církvích:
první fáze (říjen 2021 – duben 2022)
v diecézích a biskupských konferencích
na cestě ke shromáždění biskupů při biskupské synodě v říjnu 2023

 

Biskupská synoda

Vatikán

Vydal generální sekretář biskupské synody

 

září 2021

 

Modlitba za synodu: Adsumus Sancte Spiritus

 

Každé zasedání Druhého vatikánského koncilu začínalo modlitbou Adsumus Sancte Spiritus, což jsou první slova jejího latinského znění a znamenají „Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý“. Používá se při koncilech, synodách a dalších církevních shromážděních již stovky let a je připisována sv. Isidorovi ze Sevilly (asi 560 – 4. dubna 636). Když tedy nyní zahajujeme tento synodální proces, zveme touto modlitbou Ducha Svatého, aby v nás působil, a my se tak stali společenstvím a lidem milosti. Pro synodální cestu v letech 2021–2023 jsme připravili její zjednodušenou verzi,1 aby se ji snadno mohla modlit kterákoli skupina nebo liturgické shromáždění.

 

 

 

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,

 

shromážděni ve tvém jménu.

 

Provázej nás Ty sám,

 

vstup do našich srdcí

 

a vytvoř si v nich domov.

 

Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,

 

uč nás, jak na ní vytrvat.

 

 

Jsme zde s přetěžkým břemenem svých slabostí a hříchů.

 

Nedopusť, abychom propadli zmatku,

 

nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,

 

nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.

 

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,

 

abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,

 

abychom nesešli z cesty pravdy

 

a neodchýlili se od toho, co je správné.

 

To vše žádáme od tebe,

 

jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,

 

a ve společenství s Otcem i Synem

 

na věky věků. Amen.

 

 

Obsah

 

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE

DEKRET

U příležitosti jubilejního Roku ke cti svatého Josefa,
vyhlášeného nejvyšším pontifikem Františkem,
se uděluje zvláštní dar odpustků,
aby se důstojně oslavilo 150. výročí dne,
kdy byl svatý Josef vyhlášen patronem katolické církve

Dnes se připomíná, že uplynulo 150 let od chvíle,

Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben....

    

 

   Příprava na svátosti

 Průběh mše svaté, kolik stojí mše svatá, kdy jít ke svatému přijímání ...

Existují nějaké pokyny k přijímání na ruku? Myslím tím způsob, jakým způsobem vložit eucharistii do úst. Dlouhou dobu přijímám přímo z dlaně (neberu hostii do ruky)a dnes jsem při přijímání dostala vynadáno, že se to tak nedělá :-)Děkuji za odpověď.

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

 

 

„I kdyby pole nevydala pokrm,

já přesto budu jásat v Hospodinu,

svém spasiteli."

Habakuk 3,17-18

úterý   19.10.2021     8:00     Mše sv      Aš kostel
                       
                       
středa   20.10.2021      8:00      Mše sv     Aš kostel
                       
          16:30     Výuka náboženství I skupina
  farní prostory
                       
          17:00     Výuka náboženství II skupina    farní prostory
                       
čtvrtek   21.10.2021     17:00     Výuka náboženství     Hazlov
                       
pátek   22.10.2021     16:00     Adorace nejsv. svátosti     kostel
                       
          16:30     Modlitba růžence
    Aš kostel
                       
          17:00     Mše sv.     Aš kostel
                       
 sobota   23.10.2021
    8:00     Mše sv     Aš kostel
                       
                       
Neděle   17.10.2021

 

  9:00     Mše sv
      kostel
               

   

     
          11:00    

Mše sv

    Hranice kostel
                       
          14:30    

Mše sv

    Hazlov kostel

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800

          pro potřebne v naší farnosti

  

Dnes 0

Týden 37

Měsíc 487

Celkem 58448