header2

Náš Karel Boromejský z Mokřin, patron nemocných

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE

DEKRET

U příležitosti jubilejního Roku ke cti svatého Josefa,
vyhlášeného nejvyšším pontifikem Františkem,
se uděluje zvláštní dar odpustků,
aby se důstojně oslavilo 150. výročí dne,
kdy byl svatý Josef vyhlášen patronem katolické církve

Dnes se připomíná, že uplynulo 150 let od chvíle,

Skukty tělesného milosrdenství

1. Sytit hladové
2. Dávat pít žíznivým
3. Oblékat nahé
4. Ujímat se lidí bez domova
5. Navštěvovat nemocné
6. Navštěvovat vězněné
7. Pohřbívat zemřelé

 

Skutky duchovního milosrdenství

1. Radit pochybujícím
2. Poučovat neznalé
3. Napomínat hříšníky
4. Těšit zarmoucené
5. Odpouštět urážky
6. Trpělivě snášet obtížné lidi
7. Modlit se za živé i zemřelé

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
(modlí se na obyčejném růženci)

Na začátku:

Obraz Božího milosrdenství

Jeho původ

Pravidla pro účast na bohoslužbách

Budeme slavit bohoslužby podle aktuálních pravidel týkajících se počtu osob na bohoslužbách:

3. stupeň - 30% míst v kostele,

4. stupeň - 20%, míst v kostele

5. stupeň- 10%, míst v kostele

 

  •  každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa:  respirátor FFP2), který brání šíření kapének

 

  • účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel,

 

 

  • před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,

 

 

  • nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.

 

 

 

 

 

bell-2545137 640Každý den ve 20:00 hodin uslýšíme zvonění zvonů. Je to výzva ke společné modlitbě. Jak uslyšite zvony, prosím udělejte si pohodlí a prosím věnujte 5 minut (Tomu nahoře), Bohu. Jak umíte, jak jste zvyklí, např.

Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben....

    

 

   Příprava na svátosti

 Průběh mše svaté, kolik stojí mše svatá, kdy jít ke svatému přijímání ...

Existují nějaké pokyny k přijímání na ruku? Myslím tím způsob, jakým způsobem vložit eucharistii do úst. Dlouhou dobu přijímám přímo z dlaně (neberu hostii do ruky)a dnes jsem při přijímání dostala vynadáno, že se to tak nedělá :-)Děkuji za odpověď.

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

 

 

„I kdyby pole nevydala pokrm,

já přesto budu jásat v Hospodinu,

svém spasiteli."

Habakuk 3,17-18

úterý 4.5.2021     8:00     Mše sv     Aš kostel
                     
Středa 5.5.2021 Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů   8:00     Mše sv     Aš kostel
                 
Pátek 7.5.2021     17:00     Adorace nejsv. svátosti     Aš kostel
        18:00     Mše sv     Aš kostel
                     
 Sobota 8.5.2021
 Panny Marie, Prostřednice všech milostí
  8:00     Mše sv     Aš kostel
                     
                     
Neděle 9.5.2021

6 Neděle Velikonoční

   9:00     Mše sv
     Aš kostel
             

   

     
        11:00     Mše sv
     Aš kostel
                     
        14:30     Mše sv
     Hazlov kostel

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800

          pro potřebne v naší farnosti

  

Dnes 5

Týden 131

Měsíc 195

Celkem 53531