header2

Dnes je 1. neděle adventní

Bohoslužby v příštím týdnu v obvyklém pořádku

 • úterý 18 hod. v kapli na faře v Aši – po Mši sv. biblická hodina
 • středa 9 hod. v kapli na faře v Aši
 • čtvrtek 17 hod. v kapli na faře v Aši – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
 • pátek 17 hod. v kapli na faře v Aši - slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
 • sobota 17 hod. v kapli na faře - s nedělní platností
 • příští neděle je 2. adventní
 • stolní kalendáře, které jste si objednali, budou příští neděli - cena 75 Kč

Připomínáme:

 • v neděli 10. 12. v 9 hod. poutní Mše sv. k sv. Mikuláši, po ní 10:30 krátká adventní rekolekce, kterou povede Mons. Josef Žák, který s námi bude rovněž slavit poutní Mši sv. (Mše svatá v Hranicích odpadá)
 • Je možné se také zúčastnit adventní rekolekce s biskupem Tomášem na téma „Maria". Rekolekce je online, 9. prosince 9:30-12:30, více na www.bip.cz
 • V pátek 15.12. v 17:00 bude v ašském kostele koncert „Česká mše vánoční" od Jakuba Jana Ryby.
 • Nové motto plzeňské diecéze pro rok 2024, zní: Mistře, kde bydlíš? Pojďte a uvidíte...(J1, 38-39)

POUŽÍVEJTE NÁŠ TALENT (MAT. 25:14-30). 33. TÝDEN. 19.11.2023.

LÁSKA K BOHU A K DRUHÝM (MAT. 22:34-40). 30. TÝDEN. 29.10.2023.

pondělí 
---

úterý
18:00 Mše v Aši a po ní "Setkání nad Biblí" na faře (kromě 3. úterý v měsíci – toto úterý nebude biblická a bude Mše sv. v Mokřinách 18:00)

středa
9:00 - Mše sv. ("seniorská") v Aši
18:15 náboženství pro děti (od října)

čtvrtek
17:00 v Aši Mše sv. ("pro pracující")

pátek
16.00 v Aši adorace v kostele, 17.00 Mše

sobota
17:00 večerní Mše s nedělní platností v Aši; k tomu 1. sobota v měsíci 9.00 Mše "mariánská"

neděle
9:00 Aš, 11:00 Hranice a 14:30 Házlov

Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben....

    

 

   Příprava na svátosti

 Průběh mše svaté, kolik stojí mše svatá, kdy jít ke svatému přijímání ...

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

pondělí   ----    
úterý   18:00   Aš fara
středa   9:00   Aš fara
čtvrtek    17:00   Aš fara
pátek   17:00   Aš fara
sobota   17:00   Aš fara 
neděle   9:00   Aš kostel
    11:00   Hranice
    14:30   Hazlov

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

pastorační koordinátor:

Dominik Roháček
tel. 734 264 664
 
farní vikář (kaplan):
 
P. Timothy Asongu
tel. 739 831 039
 
e-mail: farnostas@gmail.com
 • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

 

 • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800 pro potřebné v naší farnosti

 

  

Dnes 21

Týden 152

Měsíc 305

Celkem 85640