header2

Náš Karel Boromejský z Mokřin, patron nemocných

1. Pomodlit se desátek růžence

2. Zahrát si s rodinou hru

3. Přečíst si kousek bible

4. Pomodlit se za pana Faráře

5. Pomodlit se za kamarady ze školy

6. Pomodlit se za děti bez rodin

7. Den bez předsevzetí

8. Naučit se dvě věty z bible

9. Pomodlim se za zemřele

10. Pomodlim se za staré lidi

11. Pomodlit se za nemocné lidi

12. Jít na proházku z tatínkěm/maminkou

13. Udělej doma sám něco, z čeho budou mít (rodiče děti) radost.

14. Rozsviť si doma svíci na věnci a řekni, co můžeš na sobě zlepšit.

15. Překvap (rodiče tím), že ti nic nebudou muset říkat dvakrát, protože poslechneš
na poprvé.

16. Nezapomeň na večerní modlitbu. Řekni při ní rodičům, že je máš rád.

17. Namaluj obrázek o narození Pána Ježíše

18. Pomodlit se za chudé.

19. Pomodlit se za bezdomovce

20. Přečíst si kousek bible

21. Pomodli se 1. desátek radostného růžence.

22. Naučit se radostná tajemství (5 tajemství)

23. Před spaním se společně pomodlit

24. Udělát darek pro babičku nebo dědečka

Narodil se 2. 10. 1538
Úmrtí:1584
Postavení:biskup


Patron:boromejek, biskupů, duchovních rádců, katechetů, nemocných;

V roce 1576 v Miláně propukla obrovská nemoc.
Stala se největší zatěžkávací zkouškou Karlových organizačních schopností, morální síly a víry. Karel zavedl přísný hygienický režim, zahrnující dezinfekci, izolaci nakažených osob, provizorní stavby špitálů. Pravidelně navštěvoval špitály a novými předpisy přikazoval kněžím, aby kdykoliv sloužili nemocným a zaopatřovali umírající. Karel sám se choval příkladně, nemocným obstarával ošacení, léky i potraviny.

MODLITBA na přímluvu sv. Karla Boromejského

Bože, Tys naplňoval svatého biskupa Karla bohatstvím své milosti;

na jeho přímluvu shlédni na svou církev a neustále ji vnitřně obnovuj,

aby byla živým obrazem Krista a ukazovala světu cestu ke spáse.

Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen

Od nakažlivých nemocí – vysvoboď nas Pane

Abys zjednal nemocným potřebné ošetření – prosíme Tě vyslyš nás

Abys udělil nemocným milost svátostí – prosíme Tě vyslyš nás

Abys žehnal snahám lékářů – prosíme Tě vyslyš nás

bell-2545137 640Každý den ve 20:00 hodin uslýšíme zvonění zvonů. Je to výzva ke společné modlitbě. Jak uslyšite zvony, prosím udělejte si pohodlí a prosím věnujte 5 minut (Tomu nahoře), Bohu. Jak umíte, jak jste zvyklí, např.

Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben....

       Okénko k prvnímu svatému přijímání

 Průběh mše svaté, kolik stojí mše svatá, kdy jít ke svatému přijímání ...

Existují nějaké pokyny k přijímání na ruku? Myslím tím způsob, jakým způsobem vložit eucharistii do úst. Dlouhou dobu přijímám přímo z dlaně (neberu hostii do ruky)a dnes jsem při přijímání dostala vynadáno, že se to tak nedělá :-)Děkuji za odpověď.

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

 

"Znovu chci zopakovat, že slova našeho Pána Ježíše Krista „Nebojte se, já jsem přemohl svět" jsou právě v těchto dnech velmi aktuální. Buďme lidmi naděje, která nebude jen nadějí naší, ale bude pomocí i pro druhé."

biskup Tomáš

Pondělí  30.12          
Úterý 1.12    8:00 Mše sv   
Středa 2.12   8:00 Mše sv   
Čtvrtek 3.12    20:00  společná modlitba  
           
           
Pátek 4.12    16:00

adorace před nejsv svátosti a růženec 

 
      17:00 Mše sv    
Sobota 5.11   8:00 Mše sv  I sobota v mesíci
  5.12    17:00 Mše sv 

s nedělní platností

           
Neděle 29.11    9:00      Mše sv   v kostele 15 osob
      10:00

      Mše sv   v kostele

15 osob
      11:00      Mše sv   v kostele 15 osob
      14:30  Hazlov   Mše sv   v kostele 15 osob

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  

Dnes 0

Týden 0

Měsíc 1015

Celkem 49040